Admin@tibbdunyam.az

Kategori: Tabletler ve kapsüller

Tıbbi Bilgi Portalı

DİAKARB - DIACARB tableti

Diakarb tabletka

Diakarb tabletinin beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: AcetazolamideDərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün məlumat) Diakarb tabletinin tərkibi: Təsiredici maddə: asetazolamid 250 mqKöməkçi maddələr: kartof nişastası, talk, qlikolat nişastanın natrium duzu. Təsviri: Ağ rəngdə, dairəvi, yastı tabletlər. Farmakoterapevtik qrupu: Diuretik maddə. Diakarb tableti farmakoloji xüsusiyyətləri: Farmakodinamikası:Zəif diuretikdir. Karbonat anhidrinin hidratlaşma, karbonat turşusunun dehidratlaşma proseslərini (CO2 + H2O—>H2C03) stimullaşdıran karboanhidraza fermentinin təsirini zəiflətməklə…
Devamı

Aspirin Kardio tabletkası

Aspirin Kardio tərkibi: Aspirin Kardio tabletkasına daxil olan təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 100 mq və ya 300 mq asetilsalisil turşusu vardır.Aspirin Kardio tabletkasına daxil olan köməkçi maddələr: sellüloza, qarğıdalı nişastası, metakril turşusunun və akril turşusunun etil efirinin sopolimeri (1:1), polisorbat 80, natrium- laurilsulfat, talk, trietilsitrat Aspirin Kardio təsviri: 100 mq tabletlər- dairəvi, iki tərəfi qabarıq, bir…
Devamı

Klamoks tabletka istifadə təlimatı

Klamoks Dərman forması: Örtüklü həblər, 500 mq/125 mq və ya 875 mq/125 mq Klamoks Tərkibi:  Təsiredici maddələr:  Amoksaçillin 500 mg və ya 875 mg; kllavlanat turşusu 125 mg. Klamoks köməkçi maddələr: Magnezium stearat, “A” tipli natrium nişasta glikolyatı, susuz kolloidli silisium dioksidi, mikrokristal sellüloza. Örtüyün tərkibi:  Titan dioksidi (E 171), hipromelloza (5 cps), hipromelloza (15 cps),…
Devamı

Auqmentin Tabletkası

Auqmentin Dərman forması: Örtüklü həblər, 500 mq/125 mq və ya 875 mq/125 mq Auqmentin Tərkibi:  Təsiredici maddələr:  Amoksaçillin 500 mg və ya 875 mg; kllavlanat turşusu 125 mg. Köməkçi maddələr: Magnezium stearat, “A” tipli natrium nişasta glikolyatı, susuz kolloidli silisium dioksidi, mikrokristal sellüloza. Örtüyün tərkibi:  Titan dioksidi (E 171), hipromelloza (5 cps), hipromelloza (15 cps), makroqol…
Devamı

Aksen Fort istifadə təlimatı

Aksen Fort təsiredici maddə: hər tabletin tərkibində 550 mq naproksen-natrium vardır Köməkçi maddələr:  mikrokristallik sellüloza  (Avicel   PH   101),  qarğıdalı nişastası, povidon PVP K 30, maqnezium-stearat, natrium kroskarmelloza. Farmakoterapevtik qrupu: Qeyri-steroid iltihabəleyhinə dərman vasitəsi. ATCkodu: M01AE02. Aksen Fortun Farmakoloji xüsusiyyətləri: Naproksen-natrium  –  qeyri narkotik  analgetik olub, güclü ağrıkəsici, iltihabəleyhinə və qızdırmasalıcı effektlərə malikdir. Prostaqlandinlərin sintezini tormozlayaraq təsir göstərir.Daxilə qəbuldan sonra…
Devamı