Admin@tibbdunyam.az

Kategori: Tabletler ve kapsüller

Tıbbi Bilgi Portalı

Lizobakt - Lysobact Tablet

Lizobakt – Lysobact Tablet

LIZOBAKT – LYSOBACT (sorma tabletlər)Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Lizosim, PiridoxinDərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Lizobakt tərkibi: Təsiredici maddə: Hər bir tabletin tərkibində Lizosim Hydrochlorid 20 mq, Piridoksin Hidroxlorid 10 mq.Köməkçi maddələr: laktoza, gəvən, maqnezium-stearat, saxarin-natrium, vanilin. Farmakoterapevtik qrupu:  Mikrob əleyhinə dərman vasitəsi. ATC kodu: R02AA20. Farmakoloji xüsusiyyətləri: Lizosim zülal mənşəli ferment olaraq stomatologiyada antiseptik kimi, qrammüsbət və qrammənfi bakteriyalara,…
Devamı

LİV - 52 tablet

LİV – 52 tablet

LİV-52 (tabletlər) Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) LİV – 52 tabletin tərkibi: Təsiredici maddələr: Hər tabletin tərkibində toz şəklində 65 mq Capparis spinosa, 65 mq Cichorium intybus, 33 mq Mandur bhasma, 32 mq Solanum nigrum, 32 mq Terminalia arjuna, 16mq Cassia occidentalis, 16 mq Achillea millefolium, 16 mq Tamarix gallica vardır.Təsiredici maddələrdən ibarət tərkib…
Devamı

Lineks (Linex) kapsul

Lineks (Linex) kapsul

Lineks – LINEX (kapsullar)Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Lineks kapsulun tərkibi: Təsiredici maddə: preparatın tərkibində bağırsağın müxtəlif hissələrindən götürülmüş 3 komponent vardır. 1 kapsulda tərkibində antibiotiklərə və kimyəvi üsulla müalicə vasitələrinə qarşı davamlı olan 1,2×107-dən az olmayan canlı liofilizə edilmiş “Bifidobacterium infantis v. Liberorum”, “Lactobacillus acidophilus” və “Enterococcus faecium” bakteriyaları vardır. Köməkçi maddələr: kartof nişastası,…
Devamı

qlibetik glibetic tablet

Qlibetik (Glibetic) tablet

Qlibetik – Glibetic (1 mq, 2 mq, 3 mq, 4 mq tabletlər) Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: GlimepirideDərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Qlibetik (Glibetic) tabletin tərkibi: Qlibetik 1 mq Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 1 mq qlimepirid vardır.Köməkçi maddələr:mikrokristallik sellüloza, laktoza, natrium karboksimetilnişasta, povidon, maqnezium-stearat, qırmızı dəmir oksidi (E 172).     Qlibetik 2 mq Təsiredici maddə: 1 tabletin…
Devamı

Kardiomaqnil tablet

Kardiomaqnil tablet

Kardiomaqnil tabletinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)  Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Acetylsalicylic acid; Magnezium hydroxide. Kardiomaqnil tabletin tərkibi: Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 75 mq və ya 150 mg asetilsalisil turşusu, 15,2mq və ya 30,39mq maqnezium hidroksid vardır.Köməkçi maddələr: qarğıdalı nişastası, maqnezium stearat, mikrokristallik sellüloza, kartof nişastasi, hipromelloza (metilhidroksipropilsellüloza 15), propilenglikol, talk. Təsviri: Tərkibində 75mq asetilsalisil turşusu və…
Devamı

ivker evecare kapsul

İvker (Evecare) kapsul

İvker (Evecare) kapsulun istifadəsi üzrə təlimat İvker (Evecare) kapsulun tərkibi: Нəг kapsulun tərkibində olan aktiv komponentlər: Ekstraktlar: Hind sarakası (Saraca indica) 85 mq; Daşamula (Dashamoola) 35 mq; Simplokos (Symplocos racemosa) 35 mq; Tinospora (Tinospora cordifolia) 35 mq; Köpək üzümü (Solanum nigrum) 35 mq; Diffuz berxaviya (Boerhaavia diffusa) 35 mq; Qulançar (Asparagus racemosus) 35 mq; Adi əzvay (Aloe vera) 25 mq; Ağ səndəl (Santalum album)…
Devamı

İmodium kapsul

İmodium kapsul

İmodium kapsulun beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: LOPERAMİD Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) İmodium kapsulun tərkibi: Təsiredici maddə: 1 kapsulda 2 mq loperamid-hidroxlorid vardır.Köməkçi maddələr: laktoza, qarğıdalı nişastası, talk, maqnezium-stearat.Kapsulun örtüyü: titan 4-oksid, sarı dəmir oksidi, natrium indiqotin-disulfonat, jelatin, qara dəmir oksidi, natrium eritrozin. Təsviri:Tünd boz rəngli gövdədən və yaşıl rəngli qapaqdan ibarət bərk jelatin kapsullardır (ölçüsü 4). Üzərində…
Devamı

heviran tablet

Heviran tablet

Heviran tablet dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Heviran tabletin tərkibi: Təsiredici maddə: 1 örtüklü tabletin tərkibində müvafiq olaraq 200 mq, 400 mq və ya 800 mq asiklovir (Aciclovirum) vardır.Köməkçi maddələr: tabletlərin nüvəsi – mikrokristallik sellüloza, povidon, karboksime-tilsellülozanın natrium duzu, maqnezium-stearat.Tabletin örtüyü: hipromelloza, makroqol 6000, titan 4-oksid, trietilsitrat, talk. Heviran tabletin təsviri: 200 mq və 400 mq-lıq örtüklü…
Devamı

fol tursusu folic acid tablet

Fol turşusu (Folic acid) tablet

FOL TURŞUSU – FOLİC ACİD – (tabletlər) Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Fol turşusu tabletin tərkibi: Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 100% susuz maddəyə nəzərən 1 mq və ya 5 mq fol turşusu vardir.Köməkçi maddələr: qlükoza monohidrat; magnezium-stearat. Təsviri: 1 mq-lıq tabletlər – açıq-sarı rəngdan sarı rənga qədər, yastısilindrik formalı, kənarları kəsik tabletlərdir;5 mq-lıq tabletlər –…
Devamı

Flogenzim (Phlogenzym) tablet

Flogenzim (Phlogenzym) tablet

Flogenzim dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Flogenzim tabletin tərkibi: Təsiredici maddələr: Bromelain 450 F.İ.P.-Şv, tripsin 1440 F.l.P.-Şv (24[ikat), rutin (rutozid) 100 mq.Köməkçi maddələr:Tabletin nüvəsi: Laktoza 1H20, qarğıdalı nişastası, maqnezium-stearat, stearin turşusu, təmizlənmiş su, susuz kalloidal silisium 4-oksid, ağ toz.Tabletin qlafı: Makroqol 6000, metakril turşusunun sopolimeri – metil-metakrilat (1:1), ağ toz, trietilsitrat, vanilin. Təsviri: İkitərəfli qabarıq, dairəvi, hamar səthli, özünəməxsus qoxulu…
Devamı