Admin@tibbdunyam.az

Category: Şərbət və Suspenziyalar

Tibbi Məlumat Portalı

Valokardin Məhlul

Valokardin Məhlul Sedativ və yuxugətirmə vasitəsidir. Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Valokardin məhlulun tərkibi (100 q): Təsiredici maddələr: Fenobarbital – 2,00 q Etilbromizo valerianat – 2,00 q Nanə yağı – 0,14 q Mayaotu yağı – 0,02 q   Köməkçi maddələr: Etil spirtinin 55%-li məhlulu. Valokardin məhlul farmakoloji  xüsusiyyəti: Valokordinin tərkibinə fenobarbital və etilbromizovalerianatdan (a – bromizovalerian turşusunun etil efiri)…
Read more

Loroben - qarqara ucun mehlul

Loroben – qarqara üçün məhlul

LOROBEN (qarqara üçün məhlul 200 ml)Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Loroben məhlulun tərkibi: Təsiredici maddələr: 0,12% xlorheksidin qlükonat və 0,15 % benzidamin-hidroxlorid.Köməkçi maddələr: sorbitol, etanot, mavi patent, hidroxinon, nano və limon essensiyaları. Loroben məhlulun farmakoloji xüsusiyyətləri: Benzidamin qeyri-steroid iltihab əleyhinə və ağrıkəsici maddədir, digər QSİƏP-lardan əsas olduğuna görə fərqlənir; lokal istifadə olunan konsentrasiyalarda yerli anesteziyaedici…
Read more

LİV - 52 serbet

LİV – 52 şərbət

LİV-52 (şərbət) Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) LİV – 52 şərbətin tərkibi: Hər 5 ml şərbətin tərkibində olan aktiv komponentlər: Ekstraktlar: Tikanlı kapers (Capparis spinosa) 34 mq; Kasnı (Cichorium intybus) 34 mq; Köpək üzümü (Solanum nigrum) 16 mq; Arjuna terminaliyası (Terminalia arjuna) 16 mq; Qərbi kassiya (Cassia occidentalis) 8 mq; Adi boymadərən (Achillea millefolium) 8 mq; Qall tamariksi (Tamarix gallica)…
Read more

LİV-52 damcı

LİV-52 (damcı)Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) LİV-52 damcı tərkibi: Hər ml-in tərkibində olan aktiv komponentlər:Ekstraktlar: Tikanlı kapers (Capparis spinosa) 17 mq; Kasnı (Cichorium intybus) 17 mq; Köpək üzümü (Solanum nigrum) 8 mq; Arjuna terminaliyası (Terminalia arjuna) 8 mq; Qərbi kassiya (Cassia occidentalis) 4 mq; Adi boymadərən (Achillea millefolium) 4 mq; Qall tamariksi (Tamarix gallica) 4 mq. İşlənilib: Ağ eklipta (Eclipta alba),…
Read more

Lasolvan – Lazolvan şərbət

Lasolvan – Lazolvan şərbət Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: AMBROKSOL – AMBROXOL Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Lazolvan şərbətin tərkibi: 15 mq/5 ml konsentrasiyalı şərbət: Təsiredici maddə: 5 ml şərbətin tərkibində 15 mq (15 mq/5 ml) ambroksol-hidroxlorid vardır. Köməkçi maddələr: hietelloza (hidroksietil-sellüloza), sorbitol məhlulu, qliserol 85% (qliserin 85%), benzol turşusu, acesulfam kaliya, PHL-132195 “meşə qiləmeyvə” aromatizatoru, 201629 “vanil” aromatizatoru…
Read more

Qamalat (Gamalate) B6 Sirop

Qamalat (Gamalate) B6 Sirop

Qamalat B6 (sirop 80ml)NeyroprotektorDərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Tərkibi: Hər 100ml siropun tərkibi:Maqnezium qlütomat hidrobromid – 2qr; Qamma-amin butir turşusu (qamma-amin yağ turşusu, GABA) – 2qr; Qamma-amin hidroksibutir turşusu ( GABOB) – 1qr; Vitamin B6 – 1qr. Farmakoterapevtik qrupu: Sinir sisteminə təsir edən kombinəolunmuş preparat Qamalat B6 siropun farmakoloji xüsusiyyətləri: Qamalat B6 preparatının xüsusiyyətləri…
Read more

Korvalol (Corvalol) damci

Korvalol (Corvalol) damcı

Korvalol – Corvalol (damcılar) Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: CORVALOLUM. Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Korvalol damcı tərkibi: Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 20 mq α – bromizobalerian turşusunun etil efiri, 18,26 mq fenobarbital, 1,42 mq nanə yağı vardır. Köməkçi maddələr: rektifıkat etil spirti, stabilizator, təmizlənmiş su. Təsviri: Spesifik iyə malik şəffaf və rəngsiz mayedir. Farmakoterapievtik qrupu: Yuxugətirici və…
Read more

kamfora spirti

Kamfora spirti (Spiritus Camphorae)

Kamfora spirti – Spiritus Camphorae 50q Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) Tərkibi: Təsiredici maddələr: kamfora 10q Köməkçi maddələr: etanol, təmizlənmiş su FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: oynaq və əzələlərin ağrısı əleyhinə yerli maddə. Kamfora spirti farmakoloji xüsusiyyətləri: Bitki mənşəli dərman preparatıdır, antiseptik, yerli qıcıqlandırıcı, yerli analgetik və iltihab əleyhinə təsirə malikdir. Dərinin sinir ucluqlarını qıcıqlandıraraq, qan damarlarını genişləndirir və…
Read more

ivker evecare serbet

İvker (Evecare) şərbət

İVKER – EVECARE (şərbət)İstifadəsi üzrə təlimat İvker (Evecare) şərbətin tərkibi: Hər 5 ml şərbətin tərkibində olan aktiv komponentlər:Ekstraktlar: Hind sarakası (Saraca indica) 50 mq; Daşamula (Dashamoola) 33 mq; Simplokos (Symplocos racemosa) 33 mq; Tinospora (Tinospora cordifolia) 33 mq; Köpək üzümü (Solanum nigrum) 33 mq; Diffuz berxaviya (Boerhaavia diffusa) 32 mq; Qulançar (Asparagus racemosus) 32 mq; Hind qozu (Cocos nucifera) 32 mq; Adi əzvay (Aloe vera)…
Read more

ibufen suspenziya

İbufen Suspenziya

İbufen suspenziyanın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: İbuprofenDərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) İbufen suspenziyanın tərkibi: Təsiredici maddə: 100 ml suspenziyanın tərkibində 2 q ibuprofen vardır (2,0 q/100 ml).Köməkçi maddələr: kremofor RH-40, karboksilləşmiş metilsellülozanın natrium duzu, maqnezium-alüminium silikat, saxaroza, qliserin, propilenqlikol, metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat, limon turşusu, natrium-hidrofosfat, portağal aromatizatoru, oya maddəsi: narıncı-sarı, saxarinin natrium duzu, krospovidon, təmizlənmiş su. Təsviri: Narıncı rəngli, portağal qoxulu və şirin və…
Read more