Analizler

Qanın ümumi analizi (Hemogram) nədir?

M Ü N D Ə R İ C A T bağla
6 Aşağıdakı cədvəldə qanın ümumi analizi komponentlərində artım və ya azalmanın nə demək olduğunu izah edir:

Qanın ümumi  analizi (Hemogram) – qanın keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini göstərən geniş müayinədir. Bir çox xəstəliklərin diaqnostikasında və müalicəyə nəzarət kimi istifadə olunur. Qanın kliniki analizi, leykositar formula ve EÇS-lə birlikdə tibbi praktikada ən çox istifadə olunan analizlərdən biridir. Qanın ümumi analizinin göstəricilərin öyrənilməsi anemiya, polisetemiya, trombositopeniya, trombositoz leykopeniya, leykositoz  kimi vəziyyətləri qiymətləndirməyə imkan verir ki,bu vəziyyətlər həm hər hansı xəstəliyin simptomu,həm də müstəqil patologiya zamanı ola bilir. Bu test ümumi sağlamlıq vəziyyətini təyin etmək, anemiya kimi müxtəlif xəstəlikləri yoxlamaq və izləmək üçün aparılır. Bu test müntəzəm tibbi müayinənin bir hissəsi olaraq və ya həkiminiz tərəfindən təyin edildikdə aparılır.

Qanın ümumi analizi zamanı hansı komponentlərə baxılır?

 • (WBC)Leykositlər – orqanizmə yad olan agentlərə qarşı mübarizə aparırlar. Onların faqositoz, hüceyrə və humoral immunitet, antimikrob, antitoksik, antitel əmələgətirmə kimi vacib funksiyaları vardır.
 • (Neut) Neytrofillərin %lə miqdarı  – vəzifəsi bakterial  infeksiyalardan orqanizmi qorumaqdır. 
 • (Lym) limfositlərin %lə miqdarı – əsas vəzifəsi  yad antigenləri təyin etməsi və onlara qarşı adekvat immun cavabında iştirak etməsidir
 • (Mon) Monositlərin %lə miqdarı – iltihab ocağında və  destruksiya olmuş toxumalarda  makrofaq funksiyasını həyata keçirirlər, iltihab sahəsini ölü hüceyrələrdən təmizləyirlər.
 • (EO) eozinofillərin %lə miqdarı –   antigen-antitel kompleksini faqositozunu aparırlar. Əsas vəzifələri parazitlər ilə mübarizə və allergik reaksiyaları nəzarətdə saxlamaqdır.
 • (BasoBazofillərin %lə miqdarı – əsas vəzifəsi sürətli hiperhəssaslıq reaksiyalarında iştirak etməsidir. Bundan başqa iltihab və allergik reaksiyalarda, damar divarın keçiciyinin idarə olunmasında rol oynayırlar.
 • (Neut) Neytrofillərin mütləq sayı – vəzifəsi bakterial  infeksiyalardan orqanizmi qorumaqdır. 
 • (Lym) limfositlərin mütləq sayı – əsas vəzifəsi  yad antigenləri təyin etməsi və onlara qarşı adekvat immun cavabında iştirak etməsidir
 • (Mon) Monositlərin mütləq sayı
 • (EO) eozinofillərin mütləq sayı –   antigen-antitel kompleksini faqositozunu aparırlar. Əsas vəzifələri parazitlər ilə mübarizə və allergik reaksiyaları nəzarətdə saxlamaqdır.
 • (Baso) Bazofillərin mütləq sayı – əsas vəzifəsi sürətli hiperhəssaslıq reaksiyalarında iştirak etməsidir. Bundan başqa iltihab və allergik reaksiyalarda, damar divarın keçiciyinin idarə olunmasında rol oynayırlar.
 • (RBC) Eritrositlər – nüvəsiz qan hüceyrələrdir, tənəffüs piqmenti olan dəmir tərkibli zülal – hemoqlobin ilə zəngindirlər. Eritrositlərin əsas vəzifəsi – oksigen nəqliyyatıdır.
 • (HGB) Hemoqlobin – qanın tənəffüs piqmentidir, eritrositlərdə yerləşir, oksigen və karbon turşusunun nəqliyyatında iştirak edir.
 • (HCT) Hematokrit qanda bütün formalı elementlərin qanın ümumi həcminə olan faiz nisbətidir.
 • (MCV) eritrositlərin orta həcmi – eritrositlərin orta həcmini əks etdirir. Anemiyaların diaqnostikasında istifadə olunur.
 • (MCH) eritrositdə hemoqlobinin orta miqdarı – eritrositlərin hemoqlobinlə doyma göstəricisini əks etdirir.
 • (MCHC) eritrositdə hemoqlobinin orta konsentrasiyası – eritrositlərin hemoqlobinlə doyma göstəricisini əks etdirir.
 • RDW – CV anizositoz – eritrositlərin həcminə görə heterogenliyini əks etdirir.
 • RDW – SD anizositoz eritrositlərin həcminə görə heterogenliyini əks etdirir.
 • (PLT Platelets) Trombositlər – Trombositlər angiotrofik, adheziv-aqreqasiya funksiyaları yerinə yetirirlər, laxtalanma və fibrinoliz proseslərində iştirak edirlər, qan laxtasının retraksiya funksiyasını yerinə yetirirlər.
 • (PDW) trombositlərin anizositozu – trombositlərin həcminə görə heterogenliyini əks etdirir.
 • (MPV) trombositlərin orta korpuskulyar həcmi – müayinə olunan trombositlərin orta həcmini göstərir.Trombositlərin funksional aktivliyi, hüceyrələrin adheziyaya meyilliyi trombositlərin həcmə görə dəyişilməsi arasında bağlılıq müşahidə olunur.
 • (P-LCR) trombosit nisbəti: böyük hüceyrələr – normal ölçülü trombositlərə nisbətən  böyük trombositlərin faizlə miqdarını əks etdirir.
 • (PCT) trombokrit – trombositlərin  tam qanın həcminə olan nisbətidir.
 • (EÇS)Eritrositlərin çökmə sürəti – plazmanın zülal tərkibinin dəyişilməsini əks etdirən qeyri-spesifik göstəricidir. Əksəriyyətda iltihab vəziyyətlərdə və onların müalicəsinin monitoringi zamanı istifadə olunur.  Plazmada kəskin faza zülalların (fibrinogen, C-reaktiv zülal, alfa- və qamma-qlobulinlər, paraproteinlər) artması nəticəsində EÇS də artır.

Qanın ümumi analizində nələri bilməliyik?

Hemogramın nəticələri yalnız hüceyrə növləri haqqında deyil, hüceyrələrin bəzi fiziki xüsusiyyətləri, ölçüsü və forması haqqında da məlumat verə bilər. Bundan əlavə, bir leykosit formulu-periferik yaxma (fərqli leykosit növlərini təyin edən) tələb oluna bilər. Bu test ya eyni aparatla, ya da əllə həyata keçirilə bilər. Bir və ya daha çox hüceyrə populyasiyasındakı əhəmiyyətli anormallıqlar, mikroskop altında qan yaxma hazırlığını müşahidə edərək vizual təsdiq tələb edə bilər. Bu testdə bir damla qan bir şüşə slaydın üzərinə qoyulur, nazik bir təbəqəyə sürülür, qurumağa buraxılır və sonra xüsusi bir boya ilə boyanır. Klinik Laboratoriya Mütəxəssisi daha sonra mövcud eritrositlərin və leykositlərin fiziki xüsusiyyətlərini qiymətləndirə bilər. Əlavə məlumatlar qeyd olunur və həkimə bildirilir.

Qan plazma  adlanan bir maye içərisində asılmış hüceyrələrdən ibarətdir. Bu hüceyrələr – eritrositlər, leykositlər və trombositlər – ilk növbədə sümük iliyində əmələ gəlir və yetişir. Normal şəraitdə lazım olduqda qana buraxılırlar.

Leykositlər (WBC)


Bədən, sağlam vəziyyətini qorumaq, infeksiyalar və digər travma səbəbləri ilə mübarizə aparmaq üçün bədən beş fərqli leykosit növündən istifadə edir. Bu hüceyrələrə neytrofillər, limfositlər, bazofillər, eozinofillər və monositlər daxildir. Qanda nisbətən sabit faizlərə malikdirlər. Vücudda baş verənlərə görə bu ədədlər müvəqqəti olaraq arta və ya azalda bilər. Məsələn, bir infeksiya bakterial infeksiya ilə mübarizə aparan neytrofillərin artan konsentrasiyasını stimullaşdıra bilər. Allergiyalarda allergik təsiri minimuma endirən müəyyən kimyəvi maddələr (antihistaminiklər) buraxan eozinofillərin sayında artım ola bilər. Limfositləri stimullaşdırmaqla immunoglobulinlər (antikorlar) istehsal edilə bilər. Leykozlar kimi müəyyən xəstəlik vəziyyətlərində antikorlar yaradılır. Anormal və yetişməmiş leykositlər ( partlayışlar ) sürətlə çoxalır və leykositlərin sayını artırır.

Eritrositlər (RBC)


Eritrositlər, deşik yerinə ortasında nazik bir təbəqə olan tavla pulcuğu şəklində solğun qırmızı hüceyrələrdir. Bədəndə oksigen və ya karbon dioksidin daşınmasına cavabdeh olan qırmızı qan hüceyrələrinə eritrosit və ya RBC deyirik. Bütün bədənə oksigen daşıyan hemoglobin ehtiva edir. Hemogram, kifayət qədər qırmızı qan hüceyrəsi olub olmadığını və normal görünüb -görünmədiyini təyin edir. Normalda bütün eritrositlər eyni forma və ölçüdə olsa da, B12 vitamini və folat çatışmazlığı , dəmir çatışmazlığı və müxtəlif xəstəliklərdə şəkli və ölçüsü dəyişə bilər. Kifayət qədər normal eritrosit yoxdursa, xəstədə anemiya olduğu bildirilir. Xəstədə yorğunluq və zəiflik kimi tapıntılar aşkar edilə bilər. Daha az dərəcədə qanda çox miqdarda eritrosit ola bilər (eritrositoz və ya polisitemiya). Həddindən artıq hallarda, bu, arteriyalar və damarlar vasitəsilə qan axınına mənfi təsir edə bilər.

Trombositlər


Trombositlər, qan laxtalanmasında əhəmiyyətli rol oynayan xüsusi hüceyrə hissəcikləridir. Trombosit sayı kifayət deyilsə, xəstədə həddindən artıq qanaxma və qançırlar riski olacaq. Ümumi qan analizi, mövcud trombositlərin sayını və ölçüsünü ölçür. Bəzi vəziyyətlərdə və xəstələrdə hematoloji cihazla dəqiq ölçmək çətin ola biləcək böyük trombositlər və ya trombositlər ola bilər. Bu vəziyyətdə yaxma testi hazırlamaq lazım ola bilər.

Qanın ümumi analizində əsasən aşağıdakılara diqqət olunur:

 • Qanın ümumi analizi , anemiya , infeksiya və bir çox digər xəstəlikləri yoxlamaq üçün ümumi bir tarama testi olaraq istifadə olunur. Əslində qanın fərqli komponentlərini araşdıran və aşağıdakıları ehtiva edən bir testdir:
 • Leykosit (WBC)  sayı, vahid qan həcminə görə mövcud leykosit sayını göstərir. Leykositlərdə artım və azalma əhəmiyyətli ola bilər
 • Formula leykositləri  mövcud leykositlərin növlərini araşdırır. Hər biri bizi infeksiyadan qorumaqda öz funksiyasını yerinə yetirən beş fərqli leykosit növü vardır. Leykositlərin formulu bir şəxsin leykositlərini növlərinə görə təsnif edir: neytrofillər (bölünmüş leykositlər, PMNlər, qranulositlər kimi də tanınır), limfositlər , monositlər , eozinofillər və  bazofillər.
 • Eritrosit sayı (RBC),    vahid qan həcminə düşən cari eritrosit sayını göstərir. Eritrositlərin artması və azalması anormal şərtləri göstərə bilər.
 • Hemoglobin , qanda oksigen daşıyan zülal miqdarını ölçür.
 • Hematokrit, müəyyən bir miqdarda tam qan içində eritrositlərin faizini ölçür.
 • Trombosit sayı , müəyyən bir qan həcmində olan trombosit sayıdır. Həm artım, həm də azalma, həddindən artıq qanama və ya laxtalanma kimi anormal şərtləri göstərə bilər. Ortalama trombosit həcmi (MPV), trombositlərinizin orta ölçüsünü ölçən maşın hesablanmış bir rəqəmdir. Yeni trombositlər daha böyükdür. Yeni trombositlərin əmələ gəlməsi ilə MPV artır. MPV, həkiminizə sümük iliyinizdə trombosit istehsalı haqqında məlumat verir.
 • Orta qırmızı hüceyrə həcmi (MCV), qırmızı qan hüceyrələrinizin orta ölçüsünün ölçülməsidir. Eritrositleriniz B12 vitamini çatışmazlığından qaynaqlanan anemiyada olduğu kimi normaldan daha böyükdürsə (makrositik), MCV yüksəlir. Dəmir çatışmazlığı anemiyası  və talassemiyada görüldüyü kimi MCV azalırsa, qırmızı qan hüceyrələriniz normaldan daha kiçikdir.
 • Orta eritrosit hemoglobini (MCH), bir eritrosit hüceyrəsində oksigen daşıyan hemoglobinin orta miqdarının hesablanması ilə təyin edilir. Makrositik eritrositlərin həcmi böyük olduğu üçün daha yüksək MCH -lərə sahib olmağa meyllidirlər. Mikrositik eritrositlərin dəyəri daha aşağı olacaq.
 • Eritrosit hemoglobinin orta konsentrasiyası (MCHC), eritrositdəki hemoglobinin orta konsentrasiyası hesablanaraq təyin edilir. Dəmir çatışmazlığı anemiyası və talassemiya kimi eritrositlərdə hemoglobinin anormal şəkildə seyreltildiyi xəstəliklərdə azalmış MCHC dəyərləri (hipokromiya) görülür. Eritrositlərdə hemoglobinin anormal bir konsentrasiyası, məsələn yanıq xəstələrində və nisbətən nadir bir anadangəlmə xəstəlik olan irsi sferositozda MCHC dəyərlərinin artması (hiperkromiya) görülür.
 • Qırmızı hüceyrə paylama genişliyi (RDW), qırmızı hüceyrələrinizin ölçüsündəki dəyişkənliyi hesablayaraq müəyyən edilir. Bəzi anemiyalarda, məsələn, zərərli anemiyada, eritrositlərin ölçüsünün dəyişməsi (anizositoz) (formalarının dəyişməsi ilə -poikilositoz) RDW artımına səbəb ola bilər.

Qanın ümumi analizi nə vaxt tələb olunur?

Hemogram çox yayılmış bir testdir. Bir çox xəstə əvvəlcə ümumi sağlamlıqlarını təyin etmək üçün ümumi qan analizi testindən keçəcək. Sağlamdırlarsa və hüceyrə sayıları normal həddədirsə, sağlamlıq vəziyyəti dəyişməyənə və ya həkim bunu zəruri hesab etməyənə qədər başqa bir tam qan analizi lazım ola bilməz.Xəstədə yorğunluq və ya zəiflik, infeksiya, iltihab, qançır və ya qanama kimi əlamətlər varsa, həkim səbəbi təyin etməyə kömək etmək üçün tam qan sayımı təyin edə bilər. Lökositlərin əhəmiyyətli dərəcədə artması infeksiyanın varlığını təsdiq edə bilər və səbəbi müəyyən etmək üçün əlavə müayinələrə ehtiyac olduğunu irəli sürə bilər. Qırmızı qan hüceyrələrinin sayının ( anemiya ) azalmasının səbəbinin istehsalın azalması, itkilərin artması və ya qırmızı qan hüceyrələrinin məhv olması ilə bağlı olub olmadığını müəyyən etmək üçün qırmızı qan hüceyrələri ölçü və forma dəyişikliyi ilə daha da qiymətləndirilə bilər. Trombosit sayının aşağı və ya çox yüksək olması leykozlar kimi sümük iliyi xəstəlikləri ilə əlaqələndirilə bilər , çünki həddindən artıq qanama və ya laxtalanma səbəbi təsdiq edə bilər .Bir çox şərt hüceyrə sayının azalmasına və ya artmasına səbəb olacaq. Bu şərtlərin bəziləri müalicə tələb edə bilər, digərləri isə öz -özünə gedəcək. Bəzi xərçəngə bənzər xəstəliklər (və kemoterapi müalicəsi), bir hüceyrə növünü digərlərinin hesabına artıraraq və ya ümumi hüceyrə istehsalını azaldaraq sümük iliyinin hüceyrə istehsalını mənfi təsir edə bilər. Bəzi dərmanlar leykosit sayını azaltsa da, bəzi vitamin və mineral çatışmazlığı anemiyaya səbəb ola bilər. Bu xəstəlikləri və dərman müalicələrini izləmək üçün həkim müntəzəm olaraq tam qan sayımı təyin edə bilər.

Aşağıdakı cədvəldə qanın ümumi analizi komponentlərində artım və ya azalmanın nə demək olduğunu izah edir:

 

Qanın ümumi analizi komponentləri

TESTADIARTIR/AZALA  
WBCLeykositİnfeksiyalarda, iltihablarda, xərçəngdə,  leykozda artar, bəzi dərmanlarla azalır (metotreksat kimi), bəzi avtoimmun xəstəliklər , bəzi ağır infeksiyalar, sümük iliyi çatışmazlığı və sümük iliyi anadangəlmə aplaziyası (sümük iliyi normal inkişaf edə bilməz).
NeutNeytrofil /Bant/Seg/QranBədənin içərisində baş verənlərə bağlı olaraq gündən -günə bir qədər dəyişən dinamik hüceyrə toplusudur. Müxtəlif keçici, kəskin və ya xroniki  xəstəliklərin xüsusi növlərində əhəmiyyətli artımlar baş verir. Məsələn, limfasitik leykozlarda limfosit sayının artması müşahidə olunur. Daha ətraflı məlumat üçün. Qan yaxma hazırlığı və leykositlər .
RBCeritrositAnemiyada azalır . Çox istehsal edildikdə ishal , susuzlaşdırma, yanıqlar kimi su itkilərini artırır.
HGBHemoglobinEritrosit testlərinin nəticələrini əks etdirir
hcthematokritEritrosit testlərinin nəticələrini əks etdirir
MCVEritrositlərin Orta HəcmiB12 və Fol çatışmazlığında artarkən,  dəmir çatışmazlığı və  talassemiyada azalır.
MCHEritrosit Hemoglobinin OrtalamasıMCV nəticələrini əks etdirir.
MCHCEritrosit Hemoglobinin Orta KonsentrasiyasıMCV azaldıqca azala bilər. Eritrositləri doldurmaq üçün hemoglobin miqdarı artır.
RDWEritrositlərin Paylanma GenişliyiArtan RDW qarışıq eritrosit populyasiyasını göstərir. Yetişməmiş eritrositlər daha böyük olur.
TrombositlərTrombositlər Trombosit istehsalını mənfi təsir edən xəstəliklərlə azalır və ya artır. Qanama zamanı olduğu kimi çox sayda trombosit istifadəsində, bəzi irsi xəstəliklərdə (məsələn, Wiskott-Aldrich, Bernard-Soulier), sistemik lupus eritematoz, zərərli anemiya, hipersplenizmdə (dalaq dövriyyədən çox sayda trombosit çıxarır) azalır.
MPVOrta trombosit həcmiTrombosit istehsalı ilə dəyişir. Gənc trombositlər yaşlılardan daha böyükdür.

Qanın ümumi analizi zamanı Hemoglobinin göstəricilərinin dəyişməsi:

Hemoqlobin konsentrasiyasının artması Hemoqlobin konsentrasiyasının azalması
Birincili və ikincili eritrositozlar (tənəffüs və ürək-damar sisteminin xəstəliklərində, böyrəklərin polikistozu zamanı) Eritremiya Dehidratasiya(diareya, qusma, həddindən artıq tərlənmə, diabet, yanıqlarda, peritonitlərdə həddindənən artıq fiziki gərginlik və həyəcan, uzun müddət hündür yüksəkliklərdə olma, Siqaret çəkmə(funksional cəhətdən qeyri aktiv HbCO əmələ gəlməsi)  Bütün növ anemiyalar ilə bağlı:Qan itkiləri Qan əmələgəlmə funksiyasının pozulması Qanın parçalanmasının artması Hiperhidrotasiya 

Qanın ümumi analizi zamanı Hematokrit göstəricilərinin dəyiməsi:

Hematokrit səviyyəsi yuxarıdırHematokrit səviyyəsi aşağıdır
Eritrositozlar:-Birincili(eritremiya)-Müxtəlif genezi olan hipoksiyalar-Eritropoetinin həddindən artıq ifrazatı ilə müşayiət olunan böyrək törəmələri.-Böyrəklərin polikistozu və hidronefrozu zamanı-Dövrə edən plazma həcminin azalması (yanıqlarda,peritonitlərdə və s.)-Dehidratasiyalarda Anemiyalar: Dövrədə olan qanın həcmi artması-Hamiləlik zamanı(ikinci üçayliq)-Hiperproteinemiyalar-Hiperhidratasiya-Hematokritin dəyişilməsi ilə müşayiət olunan xəstəliklər və vəziyyətlər 

Aşağıdakı vəziyyətlərdə  eritrositlərin miqdarı yüksək olur:

Əsas patogenetik qruppalarKliniki formaları
Mütləq eritrositozlar: birincili ikincili(simptomatik)-hipoksiya ilə əlaqəli   -eritropoetinin həddindən artıq ifrazatı ilə əlaqəli ,Orqanizmdə həddindən artıq adrenokortikosteroidlərin və androgenlərin əmələ gəlməsindən Nisbi eritrositozlar  Qanın qatılaşmasından və plasentar transfuziya nəticəsi olaraq qarışıq eritrositoz  Eritremiya, Ağ ciyər xəstəlikləri, ürək qüsurları, anomal hemoqlobinlərin əmələ gəlməsi, yüksək fiziki gərginlik, uzun müddət hündür yüksəkliklərdə olması, piylənmə. Böyrəklərin parenximasının kanseri, böyrəklərin hidronefrozu və polikistozu, qaraciyər parenximasının kanseri, ailəvi eritrositoz, Kuşinq sindromu, feoxromasitoma, Hiperaldosteronizm, Dehidrotasiyalarda, emosional gərginlik, alkoqolun qəbulu, hipertenziya. Yenidoğulmuşların fizioloji eritrositozlar.

 Eritrositlərin miqdarının aşağı olması – müxtəlif növ anemiyalar zamanı, hiperhidrotasiya zamanı müşahidə olunur. İlk növbədə MCV anemiyaların tipinin müəyyən edilməsində istifadə olunur:

                     MCV  yuxarı olması:                        MCV aşağı olması
-B12 vitamin defisitli və fol turşusu defisitli anemiyalarda-Aplastik anemiyalarda-Qara ciyər xəstəlikləri-Hipotireoz-Autoimmun anemiyalar-Siqaret çəkmə və alkoqolun qəbulu. -Dəmir defisitli anemiya-Xroniki xəstəliklər zamanə anemiyalar-Talassemiya-Hemoqlobinopatiyalar zamanı bəzi anemiyalar 

  MCH yuxarı olması (hiperxromiya) – meqaloblast (B12 və fol turşusu) anemiyalarda, xroniki hemolitik anemiyalarda, kəskin qan itkilərdən sonra hipoplastik anemiyada, hipotireozda, qara ciyər xəstəliklərində, bəd xassəli törəmələrdə metastazların olması zamanı, sitostatiklərin və kontraseptivlərin qəbulundan sonra, qıcolma əleyhinə preparatlardan sonar və s. hallar zamanı müşahidə olunur.

   MCH aşağı olması (hipoxromiya) – mikrositar anemiyalar, o cümlədən dəmir defisitli, xroniki xəstəliklər zamanı anemiya, talassemiya bəzi hemoqlopinpatiyalarda, qurğuşunla

  Qanın ümumi analizi zamanı MCHC dəyişilməsi müşayiət olunan xəstəliklər və vəziyyətlər:

                              YüksəlməsiMCHC aşağı olması <31g/dl
Hiperxrom anemiyalar-Sferositoz,ovalositoz, Su-duz mübadiləsinin hiperosmolyar pozulmaları.Hipoxrom anemiyalar-Dəmir defisitli anemiya-Sideroblast-Talassemiyala, Su-duz mübadiləsinin hipoosmolyar pozulmaları
GöstəricilərMCV normadan aşağı(mikrositar)MCV normada(normositar)MCV normadan yuxarı(makrositar)
RDW normada(homogen)  
RDW normadan yuxarı(heterogen)
b-Talassemiya, Xroniki xəstəliklər, Dəmir defisiti anemiyaXroniki xəstəliklər-Kəskin qan itkisi-Hemolitik anemiya(krizdən kənar-Dəmir və vitamin çatışmamazlığı-Hemoqlobinpatiyalar-Miyelodisplastik sindromu-MiyelofibrozQara ciyər xəstəlikləri-Aplastik anemiyalar-B 12- və fol turşusu çatışmamazlığı-Hemolitik kriz-Eritrositlərin agglutinasiyası-Leykositoz>50.0*10^9/l

Retikulosit səviyyəsinin dəyişilməsi:

             Retilulositlərin artması          Retikulositlərin azalması
Qan axma və ya eritrositlərin parçalanması (3-6 dəfə yüksəlir). Hemolitik anemiyalar (300%-a qədər), B12 vitaminin çatışmamazlığının müalicəsi (müalicənin 5-8-ci günə olan retilositar kriz (200%-ə qədər yüksələ bilər. Dəmir tərkibli preparatları ilə dəmirdefisitli anemiyanın effektiv müalicəsi(8-12-ci gün)Talassemiya, Malyariya, Digər hematoloji xəstəliklər (polisetemiya,sümük iliyinə olan kanser metastazları) Kəskin oksigen  çatışmamazlığı. Aplastik anemiya, Hipoplastik anemiya, Müalicə olunmamış B12 defisitli anemiya. Qan yaranma orqanların autoimmun xəstəlikləri. Alkoqolizm, Kanserin sümüyə olan metastazları, Miksedema, Böyrək xəstəlikləri 

Qanın ümumi analizi zamanı trombositlərin miqdarının dəyişilməsi:

Trombositlərin konsentrasiyası yuxarı olması: Trombositlərin konsentrasiyası aşağı olması: 
-fiziki gərginlik-kəskin və xroniki iltihab xəstəlikləri-hemolitik anemiyalar-kəskin və xroniki qan itkisi nəticəsi kimi olan anemiyalar-cərrahi əməliyyatlardan sonrası vəziyyətlər-splenektomiyadan sonrakı vəziyyət-onkoloji xəstəliklər,o cümlədən hemoblastozlar -hamiləlik-B12 vitamin və fol turşusu çatışmamazlığı-aplastik anemiyalar-virus və bakterial infeksiyalar-trombositlərin əmələ gəlmə funksiyasını əks təsir göstərən dərman preparatları-irsi trombositopeniyalar-splenomeqaliya-autoimmun xəstəliklər-keçirdiyi iri hemotransfuziyalardan sonrakı vəziyyət. 

 MPV göstəricinin dəyişilməsi ilə müşayiət edilən xəstəliklər

MPV artıbMPV azalıb
İdiopatik trombositopenik purpur, Bernar-Sulye makrositar trombositodistrofiya, Mey-Haqlin anomaliyası, Posthemorragik anemiyalarViskott-Oldriç sindromu

Leykositlərin miqdarı dəyişilməsi ila olan xəstəliklər və vəziyyətlər.

               Leykositoz (leykositlərin artması)              Leykopeniya (leykositlərin artması)
Yoluxucu   xəstəliklər (bakteriya, göbələk, virus və s.) İltihab vəziyyətlər Bədxassəli törəmələr Travmalar Leykozlar Uremiya Adrenalin və steroid hormonların təsiri*Sümük iliyinin aplaziya və hipoplaziyası*Sümük iliyinin kimyəvi prepararlarnan və dərmanlarnan zədələnməsi*Hipersplenizm(birincili və ikincili)*Kəskin leykozlar*Miyelofibroz*Miyelodisplastik sindromlar*Plazmositoma*Yenitörəmələrin sümük iliyinə olan metastazları*Addison-Birmer xəstəliyi*Sepsis*Tif və paratif*Anafilaktik şok*Kollagenozlar*Dərman preparatların istifadəsi nəticəsində (sulfanilamid antibiotiklər, qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar, tireostatiklər, epilepsiya əleyhinə preparatlar, qıcolma əleyhinə preparatlar)

  Qanın ümumi analizi zamanı neytrofillərin dəyişilməsi ilə olan xəstəliklər və vəziyyətlər:

                             Neytrofilyoz                          Neytropeniya
Kəskin bakterial infeksiyalar:-lokal(absess,osteomiyelit,kəskin appendisit,kəskin otit,pnevmoniya,kəskin piyelonefrit, salpingit,meningit(irinli və vərəmli),tonzillit,kəskin xolesistit,tromboflebit və s.)-yayılmış(sepsis,peritonit,plevral empiyema,skarlatina,vəba və s.)Toxumaların iltihabı və nekrozu-miokardın infarktı,iri yanıqlar,qanqrena,tez böyüyən bədxassəli yenitörəmə(dağılmasında),düyünlü periarteriit,kəskin revmatizm.Ekzogen intoksikasiyalar-qurguşun,ilən zəhəri,vaksinalar(özgə zülal),bakterialEndogen intoksikasiyalar-uremiya,diabetik asidoz,podaqra,eklampsiya,Kuşinq sindromuDərman təsiri-kortikosteroidlər,heparin,asetilxolin)Miyeloproliferativ xəstəliklər(xroniki miyeloleykoz,eritremiya)Kəskin hemorragiyalarKeçirilən operativ müdaxilələrdən sonraDigər(stress,fiziki gərginlik)Bakterial infeksiyalar (tif,paratif,tulyaremiya,bruselyoz,kəskin bakterial endokardit,miliar vərəm)Virus infeksiyaları(infeksion hepatit,qripp,qızılca,məxmərək)Miyelotoksik təsiri və granulositlərin supresiyası:-ionlaşmış şualanma-kimyəvi aqentlər(benzol,anilin və s.)-sitostatiklər və immundepressantlar-B12 vitamin və fol turşusunun çatışmamazlığı-kəskin leykoz,aplastik anemiyaİmmun aqranulositoz:-hapten(dərman preparatlarına hiperhəssaslıq)-autoimmun(qurd eşənəyi,revmatoid artrit,xroniki limfoleykoz)-izoimmun(yenidoğulmuşlarda,posttransfuzion)Toxumalarda yenidən bölmə və sekvestrasiyası:-anafilaktik şok-müxtəliv mənşəli splenomeqaliyaİrsi formalar(siklik neytropeniya,ailəvə hoş xassəli xroniki neytropeniya,Kostmann neytropeniyası.Yaşlı və zəif insanlarda uzun müddətli infeksiyalardan sonra.Dərman prepatları:-Antibiotiklər,virus əleyhinə preparatlar,psixotrop,antihistamin,qıcolma əleyhinə preparatlar,qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar.-Anemiyalar-Tireotoksikoz

Eozinofiliya – qanda eozinofillərin artmasıdır. Ən çox eozinofiliya ilə parazitar xəstəliklər və atopik allergiyalar müşahidə olunur.  Qurd invaziyası uzunmüddətli eozinofiliyanın səbəbi ola bilər.

Əsas səbəblərKliniki formalar
Allergik xəstəliklər.Parazit invaziyası.İmmun çatışmazlıqlar Birləşdirici toxumaların xəstəlikləri. Bəzi yoluxucu xəstəliklərin kəskin fazalarında. Ağ ciyər xəstəlikləriBronxial astma, dəhliz qızdırma,  allergik dermatit, dərman allergiyası. Askaridoz, toksokaroz, trixinellyoz, exinokokkoz, şistosomoz, filyarioz, strongiloidoz, opistorxoz, ankilostomidoz, lyamblioz. Hemoblastozlar (kəskin leykozlar, xroniki miyeloleykozlar, eritremiyalar, limfomalar, limfogranulematoz), digər şişlər (xüsusilə metastaz və nekroz ilə) Viskott-Oldriç sindromu. Düyünlü periarteriit, revmatoid artrit. Su çiçəyi, vərəm, mononukleoz, qonoreya. Sarkoidoz, ağciyərin eozinofil pnevmaniyası, Lanqerhans hüceyrələrdən olan histiositoz, eozinofil plevrit, eozinofilli infiltrat (Lefler xəstəliyi) 

  Eozinopeniya – qanda eozinofillərin miqdarı azalması. Əməliyyat sonrası eozinofillərin miqdarı azalması xəstənin ağır vəziyyətdə olmasından xəbər verir. Eozinopeniya  ağır irinli infeksiyalar, şok vəziyyətləri və ağır metallarna olan zəhərlənmələr üçün xasdır.

  Bazofiliya – qanda bazofillərin artması. Bazofiliya aşağıdakı xəstəliklərdə və vəziyyətlərdə ola bilər:

Qidaya, dərmanlara, orqanizmə yad olan zülalların daxil olmasına qarşı allergik reaksiyalarda, xroniki miyeloleykoz, miyelofibroz, eritremiya, limfoqranulematoz, xroniki xoralı kolit, qalxanvari vəzinin hipofunksiyası, estrogen ilə müalicə və s. Həmçinin bazofiliya miksedema, ovulyasiya, hamiləlik vaxtında da dəmir çatışmamazlığı ilə, mənşəyi tapılmayan anemiyalarda, həqiqi polisetemiyalarda, bəzi hemolitik anemiyalarda, splenektomiyadan sonra qeyd oluna bilər.

Qanın ümumi analizi zamanı limfositlərin dəyişilməsi ilə gedən xəstəliklər və vəziyyətlər:

Limfositoz – limfositlərin miqdarının artmasıdır. Limfopeniya – limfositlərin miqdarının azalmasıdır.

                      Mütləq limfositoz                   Mütləq limfopeniya
Virus infeksiyası. Kəskin yoluxucu limfositoz. Göy öskürək. İnfeksion mononukleoz. Kəskin viruslu hepatitlərdə. Sitomeqalovirus infeksiyası. Limfatik sistemin xəstəlikləri: Xroniki limfoleykoz, Valdenstrem makroqlobulinemiyası, Ağır zəncirlərin xəstəliyi. Bəzi dərman preparatların təsiri: levodopa, fenitoin, valproik turşusu, narkotik analqetiklər. Tetraxloretan qurğuşun, arsen, karbon disulfid ilə ağır zəhərlənmələr.Pansitopeniya. Kortikosteroidlərin, sitostatiklərin qəbulu. Ağır virus xəstəlikləri. Bədxassəli yenitörəmələr. İkincili immun çatışmamazlıqları. Böyrək çatışmamazlıqı. Qan dövranın çatışmamazlıqı. Aplastik anemiyalar. Limfanı bağırsaqdan itirilməsi. Sistemli qurd eşənəyi. Rentgen şualanması. Onkoloji xəstəliklərin terminal fazası. Miliar vərəmi. Limfoqranulematoz və s.

Monositoz mümkün olan xəstəliklər və vəziyyətlər:

Əsas səbəblərKliniki formalar
İnfeksiyalar   QranulematozlarQan xəstəlikləri  KollaqenozlarSeptik endokardit, kəskin infeksiyalardan sonra sağalması, viruslu (infeksion mononukleoz),  göbələkli, rikketsioz və protozoy infeksiyalar (malyariya, leyşmanioz, kala-azar). Vərəm, sifilis, bruselyoz, sarkoidoz, xoralı kolit, enterit. Kəskin monoblast və miyelomonoblat leykoz, xroniki monositar, miyelomonositar və miyeloleykoz, limfoqranulematoz. Sistemli qurd eşənəyi, revmatoid artrit, düyünlü periarteriit.

Qanın ümumi analizi EÇS dəyişikləri:

                             EÇS artıb                          EÇS ləngiyir
Hamiləlik,doğuşdan sonrakı dövr,menstruasiyalar. Müxtəlif etiologiyası olan iltihabi xəstəliklər. Paraproteinemiyalar(çoxsaylı miyelomalar,Valdenstrem xəstəliyi). Yeni törəmələr xəstəlikləri(karsinoma,sarkoma,kəskin leykoz,limfoqranulematoz,limfoma). Birləşdirici toxumaların xəstəlikləri. Qlomerulonefrit,.böyrəklərin amiloidozu,.uremiya. Ağır infeksiyalar. Miokardın infarktı Hipoproteinemiyalar Anemiyalar Hipo- və hipertireoz Daxili qanaxmalar Hiperfibrinogenemiya Hiperxolesterinemiya Hemorragik vaskulit Revmatoid artrit. Dərmanların təsiri: morfin, dekstran, metildofa, A vitamini.Eritremiya və reaktiv eritrositozlar. Qan dövranın aşkar çatışmamazlığı. Epilepsiya. Oraqvai anemiya. Hemoqlobinpatiya. Hiperproteinemiya. Hipofibrinogenemiya Viruslu  və mexaniki hepatitlər(qanda öd turşuların toplanması nəticəsində). Nevrozlar Kalsiy xloridin, salisilatların və civə preparatların qəbulu. 

Qanın ümumi analizi zamanı bilməyim lazım olan başqa bir şey varmı?

Qanın ümumi analizindən əvvəl heç bir məhdudiyyət tələb olunmasa da, qan nümunəniz alınmazdan əvvəl yağlı qidalardan imtina etmək daha yaxşıdır. Aşağıdakı hallara da diqqət olunsa daha düzgün nəticə əldə etmək olar:

 • Analizdən 24 saat əvvəl alkoqol qəbul etməmək
 • Qanın ümumi analizinə 2 saat qalmış qida qəbul etməmək (təmiz, qazsız su içmək olar). Körpə uşaqlarda növbəti qidanın verilməsindən öncə analiz vermək lazımdır.
 • Qanın ümumi analizi verməzdən 30 dəqiqə qabaq fiziki və emosional gərginliyi aradan götürmək

Körpələrdə və uşaqlarda normal eritrosit sayıları yetkinlərdən fərqli ola biləcəyi üçün məlumatları şərh edərkən bu nəzərə alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir